Banner
Point d.o.o.

Antun Lobmayer

Antun Lobmayer
Rođen: 12.08.1844.
(Zagreb, HRV)
Umro: 21.03.1906.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Upravitelj zem. rodilita u Zagrebu
Izvor:Znameniti i zasluni Hrvati od 925-1925; str 163

Lobmayer Antun dr., upravitelj zem. rodilita u Zagrebu.
Rodio se 12. kolovoza 1844. u Rumi, gdje mu je otac bio poreznikom, a kasnije exactorom upanije srijemske.
Mati mu bijae roena pl. Pukani iz stare turopoljske porodice kod Velike Gorice, umro 21. oujka 1906. u Zagrebu.
Puku je kolu svrio u svom rodnom mjestu, gimnaziju u Vinkovcima kao stipendist Marije Terezijanske vacovske zaklade, poto mu otac uz. sedmero djece nije mogao pruiti dovoljno sredstava za naobrazbu.
Kao. izvrstan ak dobi stipendiju od tadanje dvorske kancelarije, da ui u Beu medicinu i polui s vrlo dobrim uspjehom doktorat medicine i kirurgije na tamonjem sveuilitu 23. oujka 1869.
Iza svrenih nauka slubovao je godinu dana kao sekundarni lijenik u c. kr. opoj bolnici u Beu, a tada je postao operaterom u kirurkoj, klinici profesora Billrotha, u kojoj je sproveo dvije godine.
Na polasku izdao mu je prof. Billroth sjajnu svjedodbu, hvalei ga kao marljiva,, istrajna i pouzdana ovjeka, a slinu mu je svjedodbu izdao i prof. dr. Braun, u ijoj je klinici godinu dana uio i u primaljstvu se vjebao.
God. 1872. vrati se dr. Lobmayer u domovinu i doe u Osijek, gdje preuze slubu eljeznikoga i uznikog lijenika.
Tu je u kratko vrijeme stekao lijepu praksu te se i god. 1873. oenio gicom. Antonijom Mayer
iz vrlo ugledne obitelji, s kojom je u srenu braku sproveo 25 godina,, dok mu je ne ote nagla smrt god. 1898.

U Osijeku je nadzirao gradnju bolnice iz zaklade Huttler-Kohlhoffer-Monspergove, pri em je upotrijebio svoja iskustva, steena u bolnicama. u inozemstvu, koje je teajnm posljednjih godina prouavao u Njemakoj, vicarskoj i Francuskoj, kao i svoju praksu u bekoj klinici.
im je hrvatski sabor god. 1876. prihvatio zakon o ureenju kr. zemaljskog primaljskog uilita u Zagrebu, napisao je Lobmayer uevnu knjigu o primaljstvu, te je svoj rukopis podnio zem. vladi i na natjeaju odrao pobjedu nad 11 natjecatelja.
Previnjim rjeenjem od 21. kolovoza 1877. imenovan bje dr. Lobmayer kr. profesorom primaljstva u kr. zem. primaljskom uilitu u Zagrebu te se uslijed toga preseli iz Osijeka u Zagreb, gdje je otada razvio intenzivni rad na polju javnoga zdravstva te umio zavodu, kojemu bijae predstojnik, stei lijep ugled i priznanje.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.