Banner
Point d.o.o.

Juraj Andrassy

Juraj Andrassy
Rođen: 12.08.1896.
(Zagreb, HRV)
Umro: 20.12.1977.
Opis:Hrvatski pravnik, akademik, profesor meunarodnog prava
Jezik:hrv
Izvor:Wikipedia

Juraj Andrassy (Zagreb, 12. kolovoza 1896. - Zagreb, 20. prosinca 1977.), hrvatski pravnik, akademik, profesor meunarodnog prava.
Kao znanstvenik i pedagog bio je uvaen na fakultetima i institutima u Europi, Americi i Africi.

Zavrio je studij prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1919. godine.
Andrassy je svoj glavni znanstveni interes usmjerio na studij meunarodnih odnosa i meunarodnog prava.
Cilj mu je bio izgradnja discipline meunarodnog javnog prava na Sveuilitu u Zagrebu.

Svoju karijeru u podruju meunarodnog prava zapoeo je godine 1922./1923., otputovavi u Pariz gdje se usavravao na Pravnom fakultetu i na Visokoj koli politikih znanosti.

Bio je prvi prvi profesor samostalne Katedre meunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Godine 1932. izabran je za izvanrednog profesora, a za redovitog 1937. godine.

Godine 1952. izabran je za pridruenog lana u Institutu za meunarodno pravo (Institut de Droit international).
Naroito se istie kao izvjestitelj u pitanju meunarodnopravnih uredbi o koritenju meunarodnih rijenih tokova. Godine 1961. izabran je u Institutu za redovnog lana.

Godine 1955. postaje dopisnim lanom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a redovnim lanom 1965. godine.
Bio je meu osnivaima Jugoslavenskog udruenja za meunarodno pravo.

Zaslueni vrhunac u karijeri internacionalista postigao je 1969. godine, kada je izabran za predsjednika Instituta za meunarodno pravo.
U jesen 1971. godine u Zagrebu, predsjedao je 55. zasjedanju Instituta koja je ocijenjena izuzetno uspjenom.
Na njoj je donijeta, izmeu ostalog, rezolucija o protupravnom skretanju zrakoplova i rezolucija o uvjetima primjene humanitarnih pravila o oruanim sukobima na neprijateljstva u kojima bi mogle sudjelovati snage Ujedinjenih naroda.
U doktrini me?unarodnog prava te se rezolucije citiraju kao zagrebake rezolucije.

Kao predsjednik arbitranog vijea, dovodi do okonanja dvaju meunarodnih sporova izmeu Francuske i Alira.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.