Banner
Point d.o.o.

Petar Stankovi

Petar Stankovi
Stancovich Pietro
Rođen: 24.02.1771.
(Barban, HR)
Umro: 12.08.1852.
Opis:Talijanski i hrvatski istarski javni djelatnik s konca 18. i prve polovice 19. stoljea

Pietro Stancovich (Petar Stankovi), (Barban, 24. veljae 1771. - Barban, 12. rujna 1852.), talijanski i hrvatski istarski javni djelatnik s konca 18. i prve polovice 19. stoljea.

Petar Stankovi / Pietro Stancovich, barbanski kanonik i polihistor Istre, sveenik i pisac, polemiar, posjednik golemog zemljinog i novanog imutka, znatieljni istraiva, izumitelj ratarskih strojeva, oplemenitelj stoke, veliki bibliofil i sakuplja istarskih i drugih starina, lan raznih, preteito georgikih europskih akademija, nedvojbeno je jedna od najzanimljivijih istarskih linosti s konca 18. i prve polovice 19. stoljea.
Pristaa fiziokratskih ideja, tipian predstavnik svoga vremena, osebujnim je, gotovo romanesknim, nerijetko i kontroverznim nainom ivota privlaio pozornost ne samo vlastite istarske sredine, ve i nekih europskih intelektualnih krugova, pa i vrlo uglednih pojedinaca s kojima se dopisivao, a neki su ga iz europskih metropola dolazili i posjeivati u malom istarskom Barbanu.
Roen u obitelji bogatog barbanskog poduzetnika Antuna Stankovia, Petar Stankovi je temelje svoje pismenosti na hrvatskom i talijanskom jeziku dobio od lokalnog sveenika.
Viu kolsku naobrazbu stekao je u talijanskim kolama koje je pohaao u Rovinju, Padovi i Vidmu (Udine).
Iako je u Padovi diplomirao teologiju, njegov se interes protezao i na prirodne znanosti: kemiju, astronomiju, botaniku, fiziku, matematiku.

Godine 1795., rekavi mladu misu, zapoinje sa sveenikim radom.
Kako je sveenikom postao zbog oevih ambicija, manje je mario za due u svojoj upi, a vie za svoje materijalno stanje.
Kanonikom postaje ve u dvadeset i sedmoj godini, no bavio se raznim podrujima; arheologijom, jezikoslovljem, biljeio je narodne obiaje, bavio se izumima, zoologijom, botanikom, glazbom, pa i arhitekturom.
Dva njegova izuma za preradu maslina priskrbila su mu i meunarodni ugled kao izumitelja.
Bio je strastveni zaljubljenik u knjigu.
Svoju je veliku knjinicu s preko 4000 svezaka ostavio gradu svoje mladosti Rovinju, i ona se uva u Zaviajnom muzeju Rovinja pod nazivom Stancoviciana.
Niz njegovih objavljenih knjiga te neobjavljenih rukopisa i pisama uva se i u Sveuilinoj knjinici u Puli.
Za ivota je objavio dvadeset i tri knjige s oko 3000 stranica, gotovo sve na talijanskom jeziku.
Prvo mu je djelo na hrvatskom jeziku Kratak Nauk Karstianski, no zapaena je i njegova prigodnica na hrvatskom jeziku Za pyr.
Osrednji pjesnik, Stankovi je vee uspjehe postigao u znanosti i publicistici.
Najvei je uspjeh postigao knjigom Biografia degli uomini distinti dellIstria (Biografije poznatih Istrana) koja je doivjela tri izdanja (na talijanskom jeziku) i u kojoj je u tri opsena sveska prikupio biografije i druge podatke o osobama i zbivanjima u daljoj i blioj istarskoj prolosti, za to su ga suvremenici ovjenali epitetom istarskog Plutarha.
U veljai 2011. u njegovom rodnom mjestu Barbanu pokrenuta je njemu u ast kulturna manifestacija Memorijal Petra Stankovia.

(Izvor: Wikipedia)

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.