Ivan Crnjak

Ivan Crnjak
Rođen: 01.06.1935.
(Donji Mosti, HRV)
Umro: 30.07.1992.
Mjesto djelovanja:Bjelovar, Legrad, Crikvena
Opis:Uitelj
Jezik:hrv
Izvor:ZAVIAJNA ZBIRKA - Bjelovar

(Donji Mosti, 1. lipnja 1935. - 30. srpnja 1992.);

Osnovnu je kolu polazio u rodnom mjestu i Virju.
Diplomirao je 1957. godine u Uiteljskoj koli u Krievcima, gdje se isticao vodei tamburaki i pjevaki zbor uiteljskih pripravnika.
Zavrio je 1960. godine glazbeni teaj za voenje tamburakih zborova, zatim 1969. godine seminar za uitelje zborovoe zbora i s odlinim uspjehom poloio ispite iz Metodike glazbene nastave u Pedagokoj akademiji u akovcu.
Ivan je bio uitelj u Osnovnoj koli u Legradu, u Osnovnoj koli u Cirkveni, II. Osnovnoj koli u Bjelovaru, a ravnatelj je bio u IV. Osnovnoj koli u Bjelovaru.
Kao uitelj prenosio je i darovao znanje i ljubav djeci vjerujui da jedino tako moe raditi uitelj. Kao ravnatelj kole pokazao se sposobnim suradnikom i organizatorom razliitih pedagokih i kulturnih akcija.
U radu Aktiva ravnatelja osnovnih kola opine Bjelovar isticao se jasnim mislima, prijedlozima i svesrdnim zalaganjem za takvu organizaciju nastavnog rada koja omoguava uspjeh svakom ueniku. Kao svestran ovjek i uitelj dao je pisanom rijeju znatan doprinos obrazovanju i gradu Bjelovaru.
Prirunikom Bjelovar i okolni krajevi koristile su brojne generacije uitelja i uenika, a bio je uspjean dugogodinji suradnik kolskih novina, Bjelovarskog lista i nekih strunih asopisa. Nezaobilazan je njegov rad i doprinos u osnivanju Ogranka Hrvatskoga pedagoko-knjievnog zbora Bjelovar i Bjelovarskog uitelja, njegova glasnika.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.