Banner
Point d.o.o.

Tomislav Petkovi

Tomislav Petkovi
Rođen: 11.08.1951.
(ibenik, HRV)
Opis:Fiziar i filozof
Jezik:hrv
Izvor:Wikipedia, fer.hr

Tomislav Petkovi (ibenik, 11. kolovoza 1951.), elektroniar, fiziar i filozof.

Osnovnu kolu zavruje u Vrpolju kraj ibenika, a gimnaziju u ibeniku 1970. godine.
Diplomirao je elektroniku (radiokomunikacije) na Elektrotehnikome fakultetu (ETF, dananji FER) u Zagrebu 1974., te filozofiju i sociologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1976.
Magistrirao iz nuklearne instrumentacije 1977. na ETF-u, a doktorirao 1986. iz eksperimentalne nuklearne fizike na Prirodoslovno-matematikome fakultetu (PMF) u Zagrebu pred meunarodnim povjerenstvom.

Redoviti je profesor fizike na Zavodu za primijenjenu fiziku Fakuleteta elektrotehnike i raunarstva (FER) Sveuilita u Zagrebu, gostujui fiziar u akceleratorskim centrima BNL i Jefferson laboratoriju TJNAF (SAD), te pridodani profesor u Odjelu za fiziku na East Carolina University u Greenvilleu (SAD).

Napisao etiri knjige u poljima klasine i suvremene fizike te filozofije znanosti, te je suautor dvaju udbenika za studente FER-a i/ili PBF-a:

Objavio kao autor ili suator preko 65 znanstvenih radova, od ega 50 u znanstvenim asopisima (od toga 38 u prestinim svjetskim asopisima iz fizike) te dvadesetak u znanstvenim knjigama.
Koautor ili autor u preko 70 radova ili saetaka u zbornicima meunarodnih ili domaih konferencija.
Suradnik je u novim izdanjima Hrvatske enciklopedije za natuknice iz klasine fizike, fizike jezgara i estica, te filozofije i povijesti znanosti.

Glavni su mu znanstveni doprinosi u optimiranju velikih detektora kojima su otkriveni novi udarni presjeci za vienukleonsku apsorpciju piona u jezgrama, interakciju miona s nukleonskim parom u jezgri, te duboko vezana stanja u spektroskopiji lambda-hiperjezgara stvorenih kaonskim snopom ili elektroprodukcijom.
U filozofiji znanosti odjek imaju njegovi radovi u kojima se fenomenologija suvremene kozmologije reinterpretira u vezi s filozofijom.

Uz brojne domae skupove, sudjelovao je na 5 svjetskih konferencija iz podruja fizike, te na 3 svjetske konferencije iz filozofije i povijesti znanosti.

lan je Hrvatskog fizikalnog drutva, Hrvatskog filozofskog drutva, Europskog nuklearnog drutva i Meunarodne udruge za povijest znanosti i kulturnu razliitost.

Nagrade
Nagrada Grada Zagreba za znanost, za fiziku i filozofiju, 1999.
Godinja nagrada dr. Oton Kuera za 2002. za promicanje tehnike kulture, 2002.
Rektorova nagrada za uspjeh u studiju 1972., kao student Sveuilita u Zagrebu, 1972. god

Knjige
Tomislav Petkovi (1990). Moderna eksperimentalna fizika i spoznajna teorija, kolska knjiga. ISBN 86-03-99204-5.
Tomislav Petkovi (1997). Uvod u znanost o toplini i termodinamici, Element. ISBN 953-6098-80-0.
Tomislav Petkovi (2000). Zadaci iz fizike, auditorne vjebe za studente PBF-a, Element. ISBN 953-197-133-1.
Tomislav Petkovi (2006.). Uvod u modernu kozmologiju i filozofiju, 3. proireno izdanje, Element. ISBN 953-197-634-1.
Petar Kulii, Lahorija Bistrii, Dubravko Horvat, Zoran Narani, Tomislav Petkovi, Dubravko Pevec (2002.). Rijeeni zadaci iz mehanike i topline, 7. promijenjeno izdanje, kolska knjiga. ISBN 86-03-99970-8.
Vinja Hen-Bartoli, Mile Bae. Petar Kulii, Lahorija Bistrii, Dubravko Horvat, Zoran Narani, Tomislav Petkovi, Dubravko Pevec (2002.). Rijeeni zadaci iz valova i optike, 2. popravljeno izdanje, Element. ISBN 953-0-30806-X.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.