Banner
Point d.o.o.

Daa Drndi

Daa Drndi
Rođenje: 10.08.1946.
(Zagreb, HRV)
Opis:Knjievnica
Jezik:hrv
Izvor:mvinfo, Fraktura

Daa Drndi roena je u Zagrebu 1946. godine.
Studirala je engleski jezik i knjievnost na Filolokom fakultetu u Beogradu, kao Fulbrightova stipendistica boravila je na Southern Illinois University, a potom i studirala na Case Western Reserve University.
Radila je kao urednica u izdavakoj kui Vuk Karadi, kao profesorica engleskog jezika na Narodnom univerzitetu uro Salaj i urednica-dramaturginja na Radio-televiziji Beograd.
Na Sveuilitu u Rijeci na Odsjeku za anglistiku predaje modernu britansku knjievnost i engleski jezik.
Objavljuje prozu, knjievnu kritiku, analitike tekstove i prijevode u asopisima i knjievnim listovima te igrane i dokumentarne radiodrame.
Predsjednica Udruge samohranih roditelja Minus 1. lanica Hrvatskog drutva pisaca i Hrvatskog P.E.N. centra.

Bibliografija:
Put do subote, Prosveta, Beograd, 1982.
Kamen s neba, Prosveta, Beograd, 1984.
Umiranje u Torontu, Adami-Arkzin, Rijeka-Zagreb, 1997.
Canzone di guerra, Meandar, Zagreb, 1998.
Totenwande, Meandar, Zagreb, 2000.
Doppelgnger, Samizdat B92, Beograd, 2002.
Leica format, Meandar Samizdat B92, Zagreb -Beograd, 2005.
After Eight, Meandar, Zagreb, 2005.
Sonneschein, Fraktura, Zaprei, 2007.
April u Berlinu, Fraktura, Zaprei, 2009.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.