Walt Whitman

Walt Whitman
Rođen: 31.05.1819.
(West Hills, USA)
Umro: 26.03.1892.
Opis:Ameriki pjesnik
Jezik:engleski
Izvor:Wikipedia

Walt Whitman (West Hills, 31. svibnja 1819. - New Jersey, 26. oujka 1892.), ameriki pjesnik

U mladosti je ivio nemirnim ivotom mijenjajui mnoga zvanja. Sam tiska svoje glavno djelo, znamenitu knjigu pjesama Vlati trave, koja se poslije pojavila u mnogim izdanjima, na mnogim jezicima.
Pie joj predgovor, u kojem iznosi zahtjeve za novom amerikom knjievnou.
Vlati trave zbirka je pjesama u slobodnom stihu, koja na snaan nain slavi individualizam Amerike, demokraciju i bratstvo meu ljudima, te ivo i ushieno opisuje ameriki ivot, osobito New York.
Djelo je proglaeno nemoralnim zbog slobodne obrade spolnosti, pa pjesnik biva neshvaen od suvremenika.
Meutim, moderna ga kritika dri jednim od najvanijih staralaca u povijesti amerike knjievnosti.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.