Banner
Point d.o.o.

Radoslav Katii

Radoslav Katii
Rođen: 03.07.1930.
(Zagreb, HRV)
Umro: 11.08.2019.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Hrvatski lingvist, povjesniar i kulturolog
Jezik:hrvatski
Izvor:Wikipedia

Radoslav Katii (Zagreb, 3. srpnja 1930.), hrvatski lingvist, povjesniar i kulturolog.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao klasinu filologiju gdje je doktorirao disertacijom Pitanje jedinstva indoeuropske glagolske fleksije.
Prvi su mu radovi iz grke filologije.
Od 1958. na Katedri za indoeuropsku poredbenu gramatiku.
Utemeljitelj je studija ope lingvistike i indologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Od 1977. do umirovljenja profesor je slavenske filologije na Sveuilitu u Beu.
lan HAZU, Austrijske akademije znanosti, ANUBiH, Norveke akademije i Academiae Europae.

Katiievi radovi se mogu, ugrubo, podijeliti na etiri podruja:
- djela iz ope lingvistike, u kojima je razvijao razne suvremene jezikoslovne pristupe poput strukturalne lingvistike i transformacijske gramatike
- knjievnojezine studije iz podruja europskih i neeuropskih knjievnosti (starogrke, bizantske, indijske), te arealne lingvistike izumrlih jezika (balkanski jezici)
- jezinopovijesne radove u kojima je istraivao kontinuitet hrvatske pismenosti i jezinoga izraza, od poetaka na latinskom i crkvenoslavenskom (Uz poetke hrvatskih poetaka), preko djela renesansnih i baroknih pisaca kao to su Marin Dri ili Bartol Kai, sve do modernoga standardnoga jezika (Sintaksa hrvatskoga knjievnoga jezika, 1986)
- velika sintetska djela u kojima obrauje civilizacijski kontinuitet hrvatske uljudbe (Litterarium studia, Na kroatistikim raskrijima)

Radoslav Katii pripada trolistu (uz Dalibora Brozovia i Stjepana Babia) hrvatskih jezikoslovaca koji je, pod utjecajem suvremenih lingvistikih spoznaja, sruio sliku o povijesnim mijenama hrvatskoga jezika koju su gradili tzv. hrvatski vukovci (Tomislav Mareti, Milan Reetar) i ocrtao novi jezinopovijesni zemljovid, te konano i formalnolingvistiki kodificirao hrvatski standardni jezik apsorbiravi cjelokupnu hrvatsku knjievnu i pismenu batinu koju je unitaristika struja meu jezikoslovcima zabacivala- od Marina Dria do Miroslava Krlee.

Na podruju slavistike je najrenomiraniji hrvatski strunjak u meunarodnim razmjerima.
Svojim velikim znanstvenim opusom i radom je pridonio i pridonosi ugledu hrvatske znanosti u Austriji, Europi i svijetu.
Na taj nain je promicao hrvatsku kulturu, hrvatsku knjievnost i komparativnu kroatistiku.
Osim toga, posebnu je pozornost posvetio radu s gradianskim Hrvatima.
Pridonio je tome da su se Hrvati iz Gradia upoznali sa irim protenostima svojega kulturnog identiteta i da svoje hrvatstvo doivljavaju u sklopu cjelokupnoga hrvatstva.
Pri radu s njima se Katii dosta usredotoio na jezik Hrvata iz Gradia i na sve i dvojbe oko njega.
Sve je to sroio i prikazao govornicima njemakog jezika u krugovima meunarodne slavistike.
Za sav taj rad je dobio INA-inu nagradu

Djela
Osnovni pojmovi suvremene lingvistike teorije (Zagreb, 1967.)
A Contribution to the General Theory of Comparative Linguistics (Haag-Paris, 1970.)
Jezikoslovni ogledi (Zagreb, 1971.)
Stara indijska knjievnost (Zagreb, 1973.)
The Ancient Languages of the Balkans, 1-2 (Haag-Pariz, 1976.)
Sintaksa hrvatskoga knjievnog jezika (Zagreb, 1986., 2003.)
Novi jezikoslovni ogledi (Zagreb, 1984.; 2. izdanje 1992.)
Uz poetke hrvatskih poetaka (Split, 1993.)
Na ishoditu (Zagreb, 1994.)
Illyricum mithologicum (Zagreb, 1995.)
Litterarum studia: Knjievnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja (Zagreb, 1998.)
Na kroatistikim raskrijima (Zagreb, 1999.)
lanak: Liburnski otoci kod antikih pisaca. Zbornik: Zadarsko otoje; povremena izdanja Narodnoga muzeja u Zadru, svezak 1, Zadar 1974., 35-45.
Boristenu u pohode (Zagreb, 2008.)
Boanski boj: Tragovima svetih pjesama nae pretkranske starine (Zagreb, 2008.)
Zeleni lug: Tragovima svetih pjesama nae pretkranske starine (Zagreb, 2010.)
Gazdarica na vratima: Tragovima svetih pjesama nae pre

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.