Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Bratoljub Klaić

Bratoljub Klaić
Adolf Bratoljub Klaić, Adolf Klotz
Rođen: 27.07.1909. Wikipedia
(Bizovac kod Valpova, HR)
Umro: 02.03.1983.
Opis:Leksikograf, kroatist i prevoditelj
Jezik:hrvatski
Izvor:Wikipedia

Adolf Bratoljub Klaić (Adolf Klotz) (Bizovac, 27. srpnja 1909. - Zagreb, 2. ožujka 1983.), hrvatski jezikoslovac, kroatist i prevoditelj.

Rođen je u Bizovcu kod Valpova.
U Zagrebu je završio klasičnu gimnaziju te na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest južnoslavenskih jezika i književnosti, češki i njemački jezik.
Stručno se usavršavao u Poljskoj i Češkoj.
Doktorirao je 1941. godine disertacijom Bizovačko narječje.
Bio je profesor u gimnaziji u Vukovaru, Prijedoru, Osijeku i Zagrebu te na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu.
Od 1950. godine profesor je hrvatskoga jezika na Akademiji kazališne i filmske umjetnosti.

Kao član Državnoga ureda za jezik NDH Klaić je, uz suradnju ostalih članova, priredio pravopisni priručnik Koriensko pisanje (1942.), a s Franjom Ciprom i opsežni Hrvatski pravopis (1944., pretisak 1992.), oba izrađena na tvorbeno-morfološkim načelima prema tadašnjoj službenoj jezičnoj politici.
Postao je poznat po Rječniku stranih riječi, koji je od 1951. do 2001. izišao u više izdanja.
Prevodio je s klasičnih jezika (Eshil, Sofoklo, Euripid, Vergilije i dr.). Kao vrstan akcentolog objavljivao je radove iz hrvatske prozodije.
U rukopisu mu je ostao ortoepski rječnik.
Redigirao je i komentirao izdanja brojnih hrvatskih pisaca (npr. u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti) te jezično priredio mnoge kazališne i filmske izvedbe.
Uvježbavao je dikciju s glumcima za predstave i bio glavnim tumačem nepoznatih riječi.
Proučavao je poljsko-hrvatske kulturne veze i pisao o njima.
Osim jezikoslovljem bavio se i teorijom književnosti (Između jezikoslovlja i nauke o književnosti, 1972).
Bratoljub Klaić je u kroatistici i općenito u hrvatskoj kulturi ostavio trajan pisani i usmeni trag kao vrstan leksikograf i kao pravopisni i jezični normativist.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.