Banner
Point d.o.o.

Halid Al-hamissi

Halid Al-hamissi
Rođen: 27.09.1962.
(Kairo, EGY)
Opis:Egipatski knjievnik, novinar i politolog
Izvor:Fraktura, drugi izvori

Egipatski knjievnik i novinar Halid Al-Hamissi roen je 1962. u Kairu.
Posljednje godine Sadatove vladavine upisuje politologiju na Kairskom sveuilitu, a tijekom studija esto boravi kod ujaka u Parizu, to je za njega formativno iskustvo jer ondje dolazi u doticaj s djelima brojnih knjievnika i filozofa.
Godine 1984. po zavretku studija zapoljava se u Dravnom centru za drutvena istraivanja i kriminalistiku na projektu vezanom uz atentat na Sadata.
Dvije godine poslije odlazi u Pariz, gdje je magistrirao i doktorirao s temom iz politike ekonomije. Sve vrijeme surauje s parikom redakcijom lista Al Ahram, no krajem 1989. odluuje se vratiti u Egipat i naposljetku pokree izdavaku kuu te poinje pisati prozu.
Zbirku pria Taksi objavio je 2006., a knjiga je doivjela dvadesetak izdanja i prijevode na deset jezika.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.