Miljenko Stoji

Miljenko Stoji
Rođen: 01.06.1960.
(Dragiina, BIH)
Mjesto djelovanja:Mostar, Zagreb, Meugorje
Opis:Knjievnik, novinar i teolog
Izvor:Wikipedia

Miljenko Stoji (Dragiina kod Meugorja, 1. lipnja 1960.), suvremeni hrvatski knjievnik, novinar i teolog.

Maturirao je na Franjevakoj klasinoj gimnaziji u Visokom. Filozofiju i teologiju je sluao, kao lan Hercegovake franjevake provincije, u Zagrebu, Sarajevu i Jeruzalemu.
Za sveenika je zareen 29. lipnja 1987. godine u Mostaru.
Na sveuilitu Antonianum u Rimu 1991. godine postigao je licencijat iz teologije, specijalnost kranska i franjevaka duhovnost.
Kroz ovo vrijeme proputovao je Europu, Bliski istok i Ameriku.
ivi i radi u Mostaru, Meugorju i Zagrebu.

Tijekom svoga sveenikog rada bio je duhovni pomonik, odgojitelj bogoslova i sjemenitaraca, radio s mladima.
Ratne neprilike uinile su ga i vojnim duebrinikom.
U Svetitu Kraljice Mira u Meugorju 25. studenoga 1993. godine posveuje se izgradnji profesionalnog izvjeivanja iz ovoga svetita.
Okuplja prve suradnike i zamisli daje ime Informativni centar Mir Meugorje.
U svojstvu ravnatelja tijekom godina u okrilju ovoga Centra ustanovljuje i razvija odjele: Izvjetajna agencija; Multimedijalni odjel s Internet stranicama na 7 svjetskih jezika i vlastitim posluiteljem; Ured informacija; Drutvo vodia za hodoasnike u upi Meugorje; Nakladnika djelatnost; Radiopostaja Mir Meugorje.
Nakon zaokruenja ovoga poduhvata postaje u rujnu 2001. tajnik Hercegovake franjevake provincije ostajui i dalje u Informativnom centru Mir Meugorje kao predsjednik Upravnog vijea. U Zagrebu ustanovljuje i razvija zakladu Informativni centar Mir Meugorje.
Idejni je zaetnik i prvi koordinator HIK-a 04.
U oujku 2005. postaje glavnim urednikom izdavake djelatnosti u Fram-Ziralu.
Na zamisli HIK-a 04 zajedno s istomiljenicima 27. travnja 2006. pokree HIZ BiH te postaje njegovim dopredsjednikom.

Pisanjem i objavljivanjem napisanoga poeo se baviti ve u 7. razredu puke kole.
Nastavio je to sve do svoje 20. godine kada je spalio sve ono to nije bilo objavljeno.
Nije vie pisao, osim kratko u pojedinim prilikama, sve do 30. godine ivota.
Da ga to vie ne bi muilo, odluio je ili ozbiljno nastaviti ili konano prestati.

Pie pjesme, oglede, djela za djecu, kratke prie, aforizme, knjievnu kritiku, strune lanke, novinarske lanke, ureuje knjige i asopise te prevodi.
Pjesmama je zastupljen u razliitim antologijama.
Uvrten je i u itanke i lektiru hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Prevoen je na tue jezike.

lan je Drutva hrvatskih knjievnika i Drutva hrvatskih knjievnika Herceg Bosne.
Dopredsjednikom Drutva hrvatskih knjievnika Herceg Bosne postaje 4. travnja 2003. godine.

Kao novinar lan je Hrvatskog drutva katolikih novinara i Udruge hrvatskih novinara u BiH. Surauje u razliitim javnim glasilima.

lan je i Matice Hrvatske.

Prvi je hrvatski knjievnik koji je svoja djela postavio na svoje osobne stranice na Internetu.
Slubeno su u rad putene 25. srpnja 2000. godine.

Od 7. listopada 2005. lanom je urednitva Osvita, asopisa za za knjievnost, kulturu i drutvovne teme Drutva hrvatskih knjievnika Herceg-Bosne.

Pjesme
Unato svemu (Naa ognjita, Tomislavgrad, 1994.)
Pjesma blizini (Ceres, Zagreb, 1995.)
Kaplja (Ziral, Mostar Zagreb, 1997.)
Sirovi blues (Ziral, Mostar Zagreb, 2001.)
Golgote glas (DHK HB Matica Hrvatska, Mostar itluk, 2002.)
Dobro jutro, kolonijo (DHK HB Dan, Mostar Zagreb, 2006.)

Izabrane pjesme
Prijatelji (Naklada Juri, Zagreb, 2000.)

Kratke prie
Ne dirajte bijelo labuda (FRAM-ZIRAL NAKLADA K. Kreimir, Mostar Zagreb, 2005.)

Ogledi
Ta vremena (K. Kreimir, Zagreb, 1995.)
Paljenje svijee (ICMM, Meugorje, 1998.)
Raspretavanje vatre (ICMM, Meugorje, 2001.)
Rijeka (ICMM, Meugorje, 2002.)

Slikovnice
udesni dani (u Miljenko Stoji Kreimir ego, Aneli moji, ICMM, Meugorje, 1999.)
Moj molitvenik (u Miljenko Stoji Kreimir ego, Anel

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.