Banner
Point d.o.o.

Fran Kušan

Fran Kušan
Rođen: 18.10.1902.
(Sarajevo, BIH)
Umro: 21.05.1972.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Hrvatski botaničar, doktor znanosti, sveučilišni profesor
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatsko šumarsko društvo, Priroda 1973. br.1. str. 27

Najmlađi od petoro djece Franciske r. Breško i oca Jakova, nadlugara.
Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sarajevu.
Na Filozofskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu studirao je od 1924. predmete iz skupine prirodopis-geografija.

G. 1928. stekao je doktorat iz botanike tezom ˝Predradnje za floru lišajeva Hrvatske˝, a 1929. je diplomirao, položio državni ispit i dobio je mjesto stalnog asistenta

Od 1940. do 1945. na dužnosti je izvanrednoga profesora za farmaceutsku botaniku na Farmaceutskom odsjeku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a od 1945. redoviti je profesor istog predmeta na osnovanom Farmaceutskom fakultetu.
Osniva suvremen, funkcionalan i uzorno opremljeni Zavod za farmaceutsku botaniku, a 1947. i Botanički vrt ljekovitog i otrovnog bilja.
Na položaju predstojnika tih dviju institucija ostaje sve do smrti.

Život je posvetio predanom znanstvenom, pedagogijskom i stručno-popularizacijskom radu iz različitih botaničkih područja te prirodozaštitarske problematike.
Svojom je djelatnošću postigao vrlo zapažene rezultate i priznanje u domaćim i stranim znanstvenim krugovima i široj javnosti.

Raznolikost tematike Kušanovih plodonosnih 40-godišnjih istraživanja dobro se uočava iz oko 130-ak njegovih objavljenih radova.
Dojmljivom opširnošću i sadržajnošću se ističu: do danas nedostignuta lihenoloska djela o lišajskoj flori Hrvatske i susjednih zemalja (1953. ), knjige o ljekovitim biljkama, o jestivom i ostalom korisnom bilju (1938., 1947., 1956. ), a od biljno-zemljopisnih studija one o biljnom pokrivaču Kamešnice, Biokova (1969. ) i o florogenezi Dinarida.
Zapažena su i njegova eksperimentalno - sistematska i ekološka proučavanja pionirskih i rijetkih planinskih biljaka i biljnih grupacija, fitotaksonomske obrade rodova Centaurea, Gentiana, Ju-niperus, Berberis i Alysšum, vrsta Sideritis scardica, Centaurea cusp-idata, Centaurea biokovensis i dr. te istraživanja alelopatskih odnosa između nekih biljaka.

Na poticaj S. Bertovića iz Odjela za ekologiju i tipologiju šuma u Šum. institutu Šumarskog fakulteta Sveuč, u Zagrebu, prof. Kušan je 1966. g. (sa B. Klapka) započeo proučavanje flore na Medvednici te morfologijsko-sistematska istraživanja bukve u njezinim različitim bioklimatima i fitocenozama u Hrvatskoj.

Osobita sastavnica u Kušanovoj djelatnosti bili su smišljen osnutak i uređenje botaničkih vrtova zbog poredbenih proučavanja pojedinih biljnih svojta za nastavne, popularizacijske i praktične svrhe i potrebe.
Osnovao je ˝planinske botaničke vrtove˝ na Medvednici (1938. ) i u Modrić-docu podno Zavižana (1967. ) te ˝Botanički vrt ljekovitog bilja pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu˝ (1947. ).
Taj vrt postao je opće poznat po izvornoj fitosociološkoj zamisli sadržaja i rasporeda biljaka, a nakon smrti njegova osnivača nosi naslov Botanički vrt ljekovitog bilja ˝Fran Kušan˝.

Fran Kušan bio je pokretač i urednik aktualnih i originalnih povremenih publikacija Informationes botanicae i godišnjih kataloga Delectus seminum, voditelj nekoliko doktorskih i magistarskih radova, a u nekoliko je navrata bio biran za dekana ili prodekana na svom matičnom fakultetu.

Kao istaknuti znanstvenik bio je Kušan aktivan funkcionar, urednik i član mnogih znanstvenih, stručnih i društvenih tijela, ustanova i organizacija, pa tako i Radne zajednice Šum. instituta u Zagrebu.
Sudjelovao je na mnogobrojnim, domaćim i stranim savjetovanjima, a poglavito onim o botaničkim vrtovima (Stuttgart, Hamburg, München, Graz, Beč) te održao tridesetak predavanja.

Zbog svoje izrazito hrvatske opredijeljenosti, a usprkos vrijednim i neospornim radnim uspjesima i zaslugama, prof. F. Kušanu nije bilo podijeljeno neko od onomad uobičajenih službenih priznanja.

Glavni urednik Prirode 1942. godine.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.