Banner
Point d.o.o.

Milan Vladen

Milan Vladen
Rođen: 08.09.1883.
(Donji Miholjac, HR)
Umro: 10.08.1961.
Mjesto djelovanja:Osijek, Be, Pariz, Zagreb
Opis:Inenjer kemije i profesor
Izvor:ivotopis Vere Vladen

Inenjer kemije, profesor na Dravnoj trgovakoj Akademiji

inenjer kemije, roen 8. rujna 1883. u Donjem Miholjcu.
Osnovnu kolu je zavrio u Donjem Miholjcu, srednju u Osijeku, a studij kemije u Beu.
Dvije godine je radio u Parizu.
Umro je u Zagrebu, 10. kolovoza 1961. Pokopan je na Mirogoju.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.