Banner
Point d.o.o.

Prim. dr. Gustav PIASEK

Prim. dr. Gustav PIASEK
Rođen: 11.08.1925.
(Veliki Grevac, HRV)
Umro: 05.09.2007.
Mjesto djelovanja:Veliki Grevac
Opis:Specijalist medicine rada i povjesniar medicine
Jezik:hrvatski
Izvor:Hrak : Nekrolog, Prim. dr. Vladimir Dugaki

Prim. Dr. GUSTAV PIASEK
(1925.2007.)

Mjesto djelovanja: Glina, Zlatar, Varadin, Novi Marof, Konjina
Roen je 11. kolovoza 1925. u Velikom Grevcu kraj Bjelovara, a klasinu je gimnaziju zavrio 1944. u Zagrebu.
Iste se godine upisao na zagrebaki Medicinski fakultet, no ubrzo je morao prekinuti studij zbog mobilizacije u hrvatsko domobranstvo.
Nakon rata nastavlja studij te je diplomirao 1951. u generaciji Mirka Draena Grmeka i drugih lijenika koji su ostavili trajan obol hrvatskoj medicini.
Radio je kao lijenik ope prakse u Glini i Zlataru, a opredijelivi se za medicinu rada, nakon etveromjesenog teaja pri Centralnome higijenskom zavodu stjee 1957. diplomu tvornikog lijenika.
Od. 1958. bio je ravnatelj kotarske zdravstvene stanice u Novome Marofu, ef sanitarne inspekcije u Varadinu, ravnatelj zdravstvene stanice u Konjini.
Zavrivi 1964. specijalizaciju iz medicine rada osniva u Konjini prvi Dispanzer za medicinu rada u tom kraju.
Godine 1969.70. ravnatelj je Doma narodnog zdravlja u Zlataru, a potom zamjenik i pomonik ravnatelja Medicinskog centra u Varadinu.
Od 1976. do umirovljenja 1991. vodio je Dispanzer za medicinu rada u Varadinu.
Napose se bavio profesionalnim bolestima i prevencijom profesionalnog traumatizma radnika.
Uza svoje strune poslove, prim. Piasek se kao poliglot i ovjek iroka obrazovanja istaknuo kao neumoran istraiva povijesti zdravstva Varadina i Varadinske upanije.
Napose je obraivao varadinske lijenike i primalje u prolosti, hospitale i bolnice, ljekarne, epidemije i javno zdravstvo, komunalne, sanitarne i socijalne prilike u varadinskom kraju, a posebice poetke brige za higijenu rada.
Objavio je 60-ak znanstvenih i strunih radova u medicinskim i kulturno-povijesnim asopisima (Acta medicorum, Lijeniki vjesnik, Arhiv za medicinu rada i toksikologiju, Medicus, Hrvatski asopis za javno zdravstvo, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varadinu, Kaj, Hrvatski sjever, Varadinski godinjak, Novi omanut, Maruli i dr.) te oko 370 novinskih lanaka u periodikom tisku (Varadinske vijesti).
Tome valja pridodati i niz javnih predavanja u Hrvatskome lijenikom zboru, Matici Hrvatskoj (bio je predsjednik Nadzornog odbora Ogranka Matice u Varadinu) te na radiju i televiziji.
Obraivao je i druge kulturno-povijesne teme kao varadinsko groblje, poare u Varadinu, sajmove, ulogu idova i eha u starom Varadinu i dr.
Posebno mu se istie knjiga Zdravstvo Varadina do konca 19. stoljea (1996. u izdanju HAZU-a), koja je likovno nadopunjena reprezentativnom fotomonografijom Zdravstvo Varadina (2003.).
Nije, na alost, doekao objavljivanje svoje tree knjige o povijesti rodnog mu Velikoga Grevca.
Dobitnik je niza priznanja i odlija, meu kojima se istie Srebrni orden za zasluge Republike Austrije i Medalja grada Varadina, no nadasve e ostati trajno zabiljeen u zlatnoj knjizi istaknutih varadinskih graana, a za hrvatsku povijest medicine njegov odlazak znai trajan gubitak.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.