Banner
Point d.o.o.

Koloman Bedekovi

Koloman Bedekovi
Rođen: 13.10.1818.
(Jalabet, HR)
Umro: 10.08.1889.
Mjesto djelovanja:Varadin, Be, Zagreb
Opis:Hrvatski ministar i ban
Izvor:Dr. Gustav Piasek; Poznati Varadinci; Varadinske vijesti; 1993. br. 15

Roen je u Jalabetu 13. listopada 1818. godine, a umro u Hinterbruhlu kod Bea, 10. kolovoza 1889.
kolovao se u Varadinu, Velikoj Kanii i Gy6ru.
Od 1839. slubovao je u Ugarskoj dvorskoj kancelariji u Beu, od 1842. je predsjednik Banskog stola, a zastupnik Zagrebake upanije u Hrvatskom saboru od 1861.
Bio je i veliki upan Varadinske upanije (1867).

Kao pristaa Unionistike stranke sudjelovao je u raspravama regnikolarne deputacije koja je sklopila Hrvatsko-ugarsku nagodbu 1868. godine.
Nakon toga postao je ministar za Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju u Budimpeti, a po padu Levina Raucha (1871) nakratko je bio i hrvatski ban (1874), potom opet ministar.
U Varadinu je 1860. bio pokrovitelj Hrvatskog dobrovoljakog drutva, a od dr. Vilima Miillera ovdje je kupio i kuu koju je poveao i preuredio (u Cesarevoj ulici 10).

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.