Vladimir Beci

Vladimir Beci
Rođen: 01.06.1886.
(Brod na Savi, HRV)
Umro: 24.05.1954.
Mjesto djelovanja:Osijek, Beograd,Bitolj
Opis:Hrvatski slikar
Izvor:Wikipedia

Vladimir Beci (Brod na Savi, 1. lipnja 1886. - Zagreb, 24. svibnja 1954.), hrvatski slikar.

Studirao je pravo u Zagrebu i slikarstvo u Mnchenu i Parizu, gdje je radio kao crta u asopisu Le Rire.
Djelovao je u Osijeku, Beogradu i Bitolju, a tijekom Prvog svjetskog rata bio je dopisnik i ratni slikar asopisa LIllustration na solunskoj fronti.
Od 1919. do 1923. boravio je Blaaju kraj Sarajeva, a zatim odlazi u Zagreb gdje je profesor na Umjetnikoj akademiji do 1947.
Bio lan grupe Trojica i etvorica.
Njegovi najraniji radovi iz vremena mnchenskog kolovanja, s djelima Raia i Kraljevia ine kompleks hrvatske slikarske moderne, oni stilistiki nose znaajke tradicije i novoga, suvremenog minhenskog akademizma, Leiblova osebujnog realizma i maneovske rekapitulacije Goyina i Velasquezova slikarstva.
Poslije e se pribliiti Czanneu, a potom e naglaenim geometrijskim strukturiranjem motiva i voluminoznou oblika ui u svoj neoklasicizam.

Tih mijena u Becievu slikarstvu bit e vie.
Meutim, pravi naglasak ostat e uvijek na njegovu minhenskom stvaranju, koje je i Ljubo Babi oznaio kao razdoblje to oznaava nenadmanu odrednicu u redoslijedu Becievih sretnijih i manje sretnih faza.
Beciev slikarski izraz od samih je poetaka usmjeren vie prema modelaciji i jasnoi, nego prema lirizmu.
Njegove skice u ulju, a pogotovo u akvarelu, izraavaju svjeinu neposrednog slikarskog doivljaja.
Posljednjih godina ivota obraivao je motive iz Istre i s radilita na Neretvi.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.