Slavko Kapusti

Slavko Kapusti
Rođen: 01.06.1936.
(Kamenica, Lepoglava, HRV)
Mjesto djelovanja:Varadin
Opis:Redoviti profesor na FOI-u, jedan od osnivaa Baroknih veeri
Jezik:hrv
Izvor:35. obljetnica Ekonomskog i informacijskog studija u Varadinu

Roen je 1. lipnja 1936. u Kamenici, opina Lepoglava.
Niu gimnaziju zavrio je u Varadinu, Uiteljsku kolu i Pedagoku akademiju (hrvatski jezik i knjievnost) u akovcu, Viu ekonomsku kolu (opi smjer) u Varadinu i Ekonomski fakultet (smjer industrije) u Osijeku, gdje je zavrio poslijediplomski studij (poslovna politika) i obranio doktorsku disertaciju iz podruja analize.

Kao uitelj radio je u Vinjici, Kamenici i akovcu, zatim kao samostalni struni suradnik u Narodnom sveuilitu Varadin i kao komercijalist u Generalturistu Varadin.
Jedan je od osnivaa i prvi tajnik Varadinskih baroknih veeri.

Od 1971. radio je u Vioj ekonomskoj koli, a kasnije u Fakultetu organizacije i informatike, i to najprije kao tajnik, zatim kao asistent, pa docent, izvanredni profesor te redoviti profesor iz prdmeta
Organizacijska teorija i Organizacijsko projektiranje.
Za predmet Organizacijsko projektiranje izabran je i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Predavao je na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima, osim u Fakultetu organizacije i informatike, i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci, te na Graevinskom fakultetu u Zagrebu.
Vii je znasntveni suradnik u znanstvenom podruju informacijskih znanostznanstveni savjetnik u znstvenom podruju ekonomije.

Bio je predsjednik Poslovodnog odbora i prodekan za nastavu u Fakultetu organizacije i informatike.

Objavio je tridesetak znanstvenih i strunih radova te tri knjige.
Umirovljenje 1997. godine.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.