Fra Paškal BUCONJIĆ

Fra Paškal BUCONJIĆ
Rođen: 02.04.1834.
(Drinovci, BIH)
Umro: 08.12.1910.
Opis:Filozof i teološki pisac, biskup
Izvor:Wikipedia, Znameniti i zaslužni Hrvati od 925-1925; str 41

Paškal Buconjić (Drinovci, 2. travnja 1834. - Mostar, 8. prosinca 1910.) bio je filozof i teološki pisac te rezidencijalni biskup Mostarsko-duvanjske biskupije od 1881. do 1910. Franjevačkom redu pristupio je 1851. godine.
Filozofske i teološke znanosti završio je u Italiji, gdje je, u Rimu, položio i ispit za profesora filozofije.
Bio je profesor na Antonianumu.
U Hercegovinu se vratio 1886. godine, radio kao profesor na Širokom Brijegu, potom obnašao dužnost župnika u Drinovcima.

Smatra se da je on autor nepotpisanog teksta na talijanskom jeziku ˝Un cenno semplice sui gravami causa principale dell’ insurrezione delle popolacioni cristiane, Mostar 1875˝, kojim se međunarodnom povjerenstvu u Mostaru iznosilo razloge ustanke (radi razmatranja mogućnosti mira) hercegovačkog ustanka u kolovozu 1875..

Bio je apostolski vikar Hercegovine.
Od 1874. bio je provincijal Reda.
30. siječnja 1880. imenovan je za naslovnog biskupa Magydusa.
Dužnost je obnašao do 18. studenoga 1881. godine. a 12. listopada 1881. je imenovan za biskupa Mostarsko-duvanjske biskupije pod geslom Sve za vjeru i za domovinu.
1860-ih je bio profesorom na franjevačkomu učilištu, koje se nalazilo u rimskom samostanu Aracoeli.
Bio je supiscem pravila Društva za siromašne đake u Mostaru, kojem je rad odobren 1902..

Djela
Govor u slavu slavjanskih apostola Sv. Ćirila i Metoda (1863.)
Un cenno semplice sulle cause principali dell insurrezione delle populazioni christiane in Hercegovina (Kratak osvrt na glavne uzroke ustanka kršćanskih naroda u Hercegovini) (1875., prijevod A. Nikić)
Pastirnica svećenstvu i vjernom puku (1880.)
Okružnica (1888.)
Schematismus dioecesium Mandertriensis et Dumnensis itemque Marcano - tribuniensis pro anno 1892. (1892.)
Okružnica o kršćanskoj ženidbi (1892.)
Schemtismus…pro anno 1899. (1899.)

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.