Banner
Point d.o.o.

Marko Perojevi

Marko Perojevi
Rođen: 16.10.1876.
(Trogir, HRV)
Umro: 28.09.1943.
Mjesto djelovanja:Split, Zadar, Sarajevo
Opis:Hrvatski povjesniar
Izvor:Wikipedia

Marko Perojevi (Trogir, 16. 10. 1876 - Sarajevo, 28. 9. 1943.), hrvatski historiar.
Gimnaziju je zavrio u Splitu, a studij teologije u Zadru.
Nakon zavretka studija, 1900. godine, posveuje se sveenikoj djelatnosti.
Godine 1921. stupa u dravnu slubu kao vladin knjigovoa u Sarajevu.
Nakon penzionisanja 1924. poinje se baviti novinarstvom i zapoljava se kao lan urednitva sarajevskih dnevnih novina Jugoslavenski list.

Iako nije stekao obrazovanje iz historije na posebnom studiju, ipak se jo od njegovih sveenikih dana primjeivala njegova naklonost djelima iz hrvatske historije.
Tako je izuavao anarhije u Dalmaciji u 18. stoljeu, a 1908. je za izdavanje priredio knjigu Pavla Andreisa Storia della citta di Trau iz 17. stoljea.
Mnogo je pisao, ali su njegovi radovi razasuti najvie po razliitim periodinim izdanjima kao to su Jugoslavenski list ili Kalendar Napredak.
Veini njegovih radova nedostajao je kritiki aparat s kojim bi njihova vrijednost nesumnivo porasla.

Pred kraj ivota poeo je pisati i obimnu studiju o historiji srednjovjekovne Bosne koja je kasnije trebala izai u sklopu knjige Poviest Hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463, u izdanju Hrvatskog kulturnog drutva Napredak.
Prema svjedoanstvu savremenika, upravo je Ferdo ii, glasoviti hrvatski historiar, predloio da Perojevi obradi dio o politikoj historiji bosanskog srednjeg vijeka.
Tako je on morao u veoma kratkom vremenu savladati obilje grae i literature sa kojom od ranije nije bio upoznat.

Pristupajui radu na ovom izuzetno zahtjevnom zadatku, Perojevi se poeo javljati i u tampi sa kraim prilozima iz bosanske historije.
Tako se pozabavio vjerskim prilikama u srednjovjekovnoj Bosni, krunisanju kralja Tvrtka I, gdje je zastupao miljenje o njegovom dvostrukom krunisanju, o bosanskom braku i enama.
U ovim prilozima se uoavalo da Perojevi ne obraa dovoljno panje na rezultate svojih prethodnika kao i da u iznoenju podataka nije pouzdan.
Svoja znanja iz bosanske historije je konano saeo na oko 400 stranica u navedenom djelu koje je izalo u Sarajevu 1942. godine.
Iako je itljiva i iako nudi obilje sitnijih podataka, cjelokupna studija nije dovoljno nauno utemeljena i danas se u mnogo emu smatra prevazienom.

Bibliografija Marka Perojevia o srednjovjekovnoj Bosni
- Oko bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni, Jugoslavenski list, Sarajevo, 31. 1. 1937.
- O krunisanju kralja Tvrtka I, Jugoslavenski list, Sarajevo, 25. 12. 1937.
- Brak u Bosni druge polovine XIV. vijeka, Jugoslavenski list, Sarajevo, 25. 12. 1940.
- Kralj Zvonimir i Bosna, Kalendar Napredak, god. XVI, Sarajevo, 1941.
- ena iz bosanske povijesti, Kalendar Napredak, god. XVI, Sarajevo, 1941.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.