Banner
Point d.o.o.

Sami Michael

Sami Michael
Rođen: 15.08.1926.
(Bagdad, IRQ)
Opis:Izraelski autor
Izvor:Wikipedia, Fraktura

Sami Michael roen je 1926. u Bagdadu u Iraku, gdje se s petnaest godina pridruuje ilegalnoj ljeviarskoj skupini.
Nakon to je 1948. iraki sud izdao nalog za njegovo uhienje zbog antireimske aktivnosti, bjei u Iran, iz kojega se sljedee godine seli u Izrael.
U Haifi isprva radi kao urednik Al Itihada i Al Jadida, novina izraelske Komunistike partije na arapskom jeziku.
Godine 1955. naputa Komunistiku partiju pa zavrava studije hidrologije te psihologije i arapske knjievnosti.
Prvi roman Svi su ljudi jednaki, ali neki malo vie (All Men are Equal, But Some Are More) objavljuje 1974.
Autor je brojnih pripovijetki, romana i publicistikih djela, meu kojima se istiu: Refuge, A Handful of Fog, Trumpet in the Wadi, Victoria, Unbounded Ideas, Water Kissing Water i Pigeons at Trafalgar Square.
Djela su mu prevedena na mnoge jezike, a neka su posluila kao predloak kazalinim predstavama.
Dobitnik je niza prestinih nagrada (Nagrade ministra kulture za pisce, Predsjednikove nagrade, Brennerove nagrade, nagrade ACUM, Izraelske nagrade za knjievnost Ministarstva obrazovanja, znanosti i umjetnosti, nagrade EMET i nagrade WIZO), 2005. palestinski ga je pisac Ahmed Harb predloio za Nobelovu nagradu, a uruena su mu i brojna priznanja za mirotvorni rad.
Od 2001. predsjednik je izraelskog Udruenja za graanska prava.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.