Banner
Point d.o.o.

Franjo Kosokovi

Franjo Kosokovi
Rođen: 28.09.1924.
(Karlovac, HRV)
Umro: 10.08.2008.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:lijenik otorinolaringolog
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

KOSOKOVI, Franjo, otorinolaringolog (Karlovac, 28.IX. 1924 Zagreb, 10.VIII. 2008).
Gimnaziju zavrio 1943. u Karlovcu, a u Zagrebu na Medicinskom fakultetu 1951. diplomirao i 1969. doktorirao tezom Periferne paralize facijalisa.
Djelovao je u rudarskoj ambulanti i bolnici u Rai, nakon poslijediplomskoga teaja za ravnatelje domova zdravlja postavljen je 1952. za ravnatelja Doma zdravlja u Labinu, a 1953. premjeten u Zagreb za zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Maksimir.
God. 195659. specijalizirao otorinolaringologiju u Opoj bolnici Dr.Josip Kajfe, zatim jo godinu dana radio kao specijalist u Domu zdravlja Maksimir i 1960. preao u Kliniku za bolesti uha, nosa i grla KBC, u kojoj je bio voditelj mukoga odjela te predstojnik od 1986. do umirovljenja 1989.
Za docenta zagrebakoga Medicinskoga fakulteta habilitirao se 1971, 1974. izabran za naslovnoga izvanrednoga, a 1979. za redovitoga profesora.
Napose se bavio klinikom i terapijom tumora glave i vrata, funkcionalnom parcijalnom kirurgijom grkljana kod malignih tumora te perifernim paralizama linoga ivca.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.