Banner
Point d.o.o.

Blanka Jutria-korinek

Blanka Jutria-korinek
Rođenje: 18.09.1913.
(Zagreb, HRV)
Smrt: 10.08.1997.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Oftalmologinja
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

JUTRIA-KORINEK, Blanka, oftalmologinja (Zagreb, 18. IX. 1913 Zagreb, 10. VIII. 1997).
U Zagrebu 1932. zavrila gimnaziju i 1938. studij na Medicinskom fakultetu.
Od 1939. do umirovljenja 1975. radila u Klinici za one bolesti, gdje je zavrila specijalizaciju 1946, a potom bila voditeljica odjela.
Od 1950. vodila je i Prihvatilite za trahomsku djecu u Zagrebu te obavljala oftalmoloki nadzor u mnogim djejim domovima u Hrvatskoj.
Habilitirala se 1959. za naslovnu docenticu Medicinskoga fakulteta, a predavala je i u kolama za medicinske sestre.
Posebice se bavila patologijom i klinikom malignih tumora oka te operativnom oftalmologijom, obraivala utjecaj blefaroptoze na refrakcijske anomalije, istraivala senilne promjene one pozadine te radila na ocjenjivanju radne sposobnosti i invalidnosti onih bolesnika.
Objavljivala je u asopisima Lijeniki vjesnik (194849, 1963, 1965, 1969), Medicinar (1950), Medicinski arhiv (1955), Acta medica Iugoslavica (1956), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1956), Jugoslavenski oftalmoloki arhiv (196364, 196667, 1970), Saopenja Pliva (1964), Medica Jadertina (1969), Libri oncologici (1972).
Autorica je i suautorica skripata za polaznike Vie kole za medicinske sestre i studente medicine.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.