Banner
Point d.o.o.

Predrag Drobnjak

Predrag Drobnjak
Rođen: 28.01.1924.
(Sarajevo, BIH)
Umro: 12.08.1984.
Opis:Ginekolog i opstetriar
Izvor:Wikipedija, Hrvataska enciklopedija

Predrag Drobnjak (Sarajevo, 28. sijenja 1924. - Zagreb, 12. kolovoza 1984.), hrvatski lijenik ginekolog i opstetriar.
U Zagrebu je zavrio medicinu. Na Klinici za enske bolesti i poroaje u Zagrebu radio od 1952. do kraja ivota. Vodio je antisterilitetnu ambulantu (poslije Centar za ginekoloku endokrinologiju i fertilitet). U Hrvatskoj meu prvima se bavi djejom ginekologijom i neplodnou mukaraca. Organizirao je rad za fertilizaciju in vitro. Predsjedavao Zborom lijenika Hrvatske 1982.84. godine. a Ginekolokom sekcijom Zbora lijenika Hrvatske tajnik 1961.-62. i predsjedavao od 1962. do 1970. godine. Redoviti profesor zagrebakog Medicinskog fakulteta. Autor ginekolokih udbenika.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.