Banner
Point d.o.o.

Mladen Rupec

Mladen Rupec
Rođen: 1928
Umro: 10.08.2015.
Opis:Dermatovenerolog
Izvor:internet

Profesor Rupec roen je 1928. godine u Zagrebu, Hrvatska.
Bio je istaknuti strunjak, te nam je ostavio u nasljee neprocjenjivi doprinos u dermatohistopatologiji.
Godine 1954. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu.
U razdoblju od 1954. do 1957 bio je instruktor i stalni predava na Odjelu dermatologije i venereologije u Sveuilitu u Zagrebu, s akademikom F. Kogojem (dermatovenereologija).
Godine 1960. zavrio je studij u podruju dermatovenereologije, s naglaskom na dermatohistopatologiju.
Bio je zaposlen u Jugoslavenskoj akademiji znanosti do 1962. godine.
Imenovan je znanstvenim suradnikom na podruju dermatologije i dermatohistopatologije u Darmstadtu, u Njemakoj i kasnije na Odsjeku dermatologije Sveuilita Philipps u Marburgu, pod vodstvom profesora O. Braun-Falca.
U Marburgu je postao znanstveni suradnik 1969., pomonik profesora u elektronskoj mikroskopiji
koe 1970. godine, izvanredni profesor Dermatovenereologije 1971, i redoviti profesor u Zagrebu 1973.
U razdoblju od 1979. do 1993. godine, bio je predsjednik Sveuilinog odjela za dermatologiju i histopatologiju uz pomo elektronske mikroskopije koe u Marburgu.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.