Banner
Point d.o.o.

Franjo Rački

Franjo Rački
Rođen: 25.11.1828. Wikipedia
(Fužine, HRV)
Umro: 13.02.1894.
Mjesto djelovanja:Beč, Senj, Zagreb, Varaždin
Opis:Povjesničar i političar
Izvor:Wikipedia, Dr. Gustav Piasek; Poznati Varaždinci; Varaždinske vijesti; 1996. 44

Franjo Rački (Fužine, 25. studenoga 1828. – Zagreb, 13. veljače 1894.), hrvatski povjesničar, publicist, kulturni djelatnik, narodnjački političar, ˝otac hrvatske moderne kritičke historiografije˝.

Pučku školu je završio u Fužinama, gimnaziju pohađao u Rijeci i maturirao u Varaždinu, a bogosloviju je studirao u bečkom ˝Pazmeneumu˝, gdje je zaređen 1852.

Doktorat iz teologije stekao je na bečkom ˝Augustineumu˝ 1855. godine.
Službovao je najprije u Senju, gdje je bio profesor fizike, a potom nadstojnik Sjemeništa i profesor kanonskog prava i crkvene povijesti.

Od 1857. do 1860. u Rimu je proučavao povijest, da bi po povratku u Zagreb razvio široku profesionalnu, znanstvenu i političku djelatnost.
Tako je zajedno sa Strossmayerom osnovao Narodnu stranku, postao glavni suradnik stranačkog časopisa ˝Pozor (kasnije ˝Obzor˝), a tri puta je bio biran i za zastupnika u Hrvatski sabor.

Godine 1864. zajedno s Vatroslavom Jagićem pokrenuo je časopis ˝Književnik˝ (izlazio od 1864. do 1866. s ciljem obradbe jezikoslovlja, povijesti i prirodnih znanosti ˝s obzirom na hrvatske zemlje˝), u kojem je objavio brojne povijesne rasprave i članke, a 1866. bio je izabran za prvog predsjednika JAZU u Zagrebu, koju je dužnost obnašao punu 20 godina.

Zajedno s Matijom Mrazovićem osnovao je 1880. godine opozicijsku Neodvisnu narodnu stranku i od tada pa do kraja života biojejedna od najistaknutijih figu u znanstvenom i političkom životu Hrvatske.
Za života je objavio desetaka značajnih djela iz hrvatske i južnoslavenske historiografije.

Tijekom akademskoga djelovanja, pokrenuo je Akademijine časopise Rad i Starine.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.