Banner
Point d.o.o.

Ivan Deman

Ivan Deman
Rođen: 06.05.1841.
(Rijeka, HRV)
Umro: 24.10.1873.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Hrvatski knjievnik i lijenik
Izvor:Wikipedia; Znameniti i zasluni Hrvati od 925-1925; str 61

Ivan Deman (Rijeka, 6. svibnja 1841. - Zagreb, 24. listopada 1873.), hrvatski knjievnik i lijenik

Gimnaziju zavrio u Rijeci.
Zavrio je medicinu u Beu 1864.g.
ivio u Zagrebu kao privatni lijenik, saborski zastupnik i knjievnik.
Pisao je pjesme, pripovijesti i libreta, a od 1871. do 1872. ureivao je Vienac.
Bavio se hrvatskom medicinskom terminologijom, te pisao rasprave iz higijene i praktine upute za lijenike.
Zalagao se za osnivanje medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Napisao je libreto za Zajevu operu Ban Legat.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.