Digitalizirani članci - Pavle Savić

Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - Cepanje atomskog jezgra : predavanje u Zagrebu 22.ix. 1945
Godina: 1945. Broj: 7-08 str. 105 -112