Banner
Point d.o.o.

Digitalizirana građa - Gotthold Ephraim Lessing

LESSING, Gotthold Ephraim Misogyn ili neprijatelj žena : komedija u tri čina / G.[Gotthold] E.[Ephraim] Lessing ; preveo R.[Rudolf] Strohal. -
U Bjelovaru : Tisak i naklada J. Fleischmanna, 1895. -