Banner
Biskupijska knji×nica Vara×din

Katalog autora

Smanji font Normalna velicina fonta Povecaj font
Pretraživanje kataloga
Napredno togg
5 A B C Ă D đ E F G H I J K L M N O P Q R S Ő T U V W X Y Z Ä
Metelwin katalog autora jedinstveni je katalog autora (pisaca, redatelja, glazbenika, itd.) i drugih važnih povijesnih ličnosti. S preko 21000 zapisa, najveći je katalog u Hrvatskoj i regiji. Ono što Metelwin katalog autora razlikuje od svih drugih kataloga ili baza biografija je to da nudi još mnoge dodatne informacija kao i slike/fotografije/podatke pronađene u starim knjigama koje nisu bile dostupne nigdje na internetu do objavljivanja u Metelwin digitalnoj knjižnici. Poveznice na druge osobe, poveznice na digitaliziranu građu od autora ili o autoru, fotografije, biografije, čine Metelwin katalog najboljim ali i prvim ove vrste u Hrvatskoj.
Jučer
Rođeni
0000020067
Julije ANDRASSY 1823.
Grof
0000000015
Mato LOVRAK 1899.
Autor pripovijetki i romana za djecu
0000001207
Vladimir BAKARIĂ 1912.
PolitiŔar, dr×avnik i marksistiŔki teoretiŔar
0000001100
Darko TIPURIĂ 1966.
Ekonomist, profesor
0000011411
Carl KRONACHER 1971.
NjemaŔki genetiŔar i veterinar
0000002332
Magdalena PLATZOVA 1972.
╚eÜka autorica
Umrli
0000010821
Hector BERLIOZ 1869.
Francuski skladatelj
0000016155
Johannes Diderik WAALS 1923.
Nizozemski uŔenjak, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1910. godine
0000014325
Robert AUER 1952.
Hrvatski secesijski slikar
0000005560
Sherwood ANDERSON 1941.
AmeriŔki knji×evnik
0000022119
ALBERTO RABAGLIATI 1974.
Talijanski pjevaŔ i glumac
0000012394
Theodore STURGEON 1985.
AmeriŔki pisac znanstvene fantastike i horora
Danas
Rođeni
0000009960
Peter ALTENBERG 1859.
Austrijski knji×evnik
0000002516
Ferdo ŐIŐIĂ 1869.
Hrvatski povjesniŔar
0000013366
Vera KUŐEN 1929.
PredavaŔ na FOI-u
0000003182
Josip KOVA╚EVIĂ 1936.
Autor knjiga o Turopolju
0000000837
Milan OSMAK 1940.
Pisac
0000003325
Mitja ╚ANDER 1974.
Slovenski knji×evni kritiŔar i esejist
Umrli
0000016497
Drag. DUERMAYER 1896.
LijeŔnik
0000003222
Franjo SUDAREVIĂ 1944.
Hrvatski knji×evnik i prosvjetni radnik
0000011077
Lucija RUDAN 2005.
Hrvatska pjesnikinja
0000000924
Charles BUKOWSKI 1994.
AmeriŔki knji×evnik
0000001693
Ivo ROBIĂ 2000.
Hrvatski pjevaŔ zabavne glazbe
0000020590
MiklovuÜ KRAJA╚EVIĂ 1653.
SveŠenik
Sutra
Rođeni
0000016840
Josip HAFNER 1843.
Zubar
0000010888
Ferdinand SEIDL 1856.
Slovenski prirodoslovac i geolog
0000013975
Anka KRIZMANIĂ 1896.
Hrvatska slikarica i grafiŔarka
0000021954
Gustav FORENBACHER 1901.
LijeŔnik-dermatovenerolog
0000001050
Maja MATKOVIĂ 1957.
Profesorica hrvatskoga jezika, lektorica
0000010527
Enes TOPALOVIĂ 1963.
BosanskohercegovaŔki knji×evnik i novinar
Umrli
0000020080
Mile STAR╚EVIĂ 1917.
Hrvatski politiŔar
0000011377
Jevgenij ZAMJATIN 1937.
Ruski knji×evnik
0000000666
Mihail BULGAKOV 1940.
Ruski prozaist i dramatiŔar
0000021767
Robert SIODMAK 1973.
Redatelj
0000001962
Brian BARRY 2009.
Politolog
0000002119
Jean GIRAUD 2012.
Francuski strip-autor i dizajner
09.03.2021.
ANNA MARIA ORTESE
Anna Maria Ortese, prema miÜljenju talijanske i me­unarodne kritike jedna od najveŠih talijanskih spisateljica, ro­ena je u Rimu 13. lipnja 1914., a umrla u Rapallu 9. o×ujka 1998. Kao knji×evnica postala je slavna svojim drugim djelom, zbirkom pripovijedaka Il mare non bagna Napoli, nagra­enom nagradom Viareggio 1953., kada je i objavljena; otada datiraju i spisateljiŔini problemi jer je zbog svoje kritiŔnosti prema talijanskome intelektualnom i kulturnom svijetu godinama bila marginalizirana. Njezino se stvaralaÜtvo tek naknadnim uvidom poŔelo cijeniti: vrijednost i dubina njezina djela uspore­ivane su s djelima Else Morante zbog sposobnosti ocrtavanja situacija koje su sadr×ajno bliske neorealistiŔkom senzibilitetu, ali su stilski mnogo bli×e magiŔnom realizmu ju×noameriŔkih majstora. Za autoriŔin stil karakteristiŔan je eksperiment, stalna estetska istra×ivanja, bez podlijeganja izazovu hermetiŔne ili pretjerano avangardistiŔke forme. Izolacija, osamljenost, poni×enja i tragedije obilje×ili su Ŕitav njezin ×ivot, kako privatni tako i knji×evni, te je uŔinili teÜkom i neugodnom osobom spremnom na kritike u zemlji u kojoj je intelektualni ×ivot bio stalno obilje×en ideoloÜkim svrstavanjem. Kritika je njezino djelo zaslu×eno vrlo visoko ocijenila, a nakon nekog vremena prepoznala ju je i Üira publika, pa Anna Maria Ortese joÜ i danas posti×e velik uspjeh u inozemstvu.
FERDO ŐIŐIĂ
Ferdo ŐiÜiŠ, hrv. povjesniŔar (Vinkovci, 09. 03. 1869 - Zagreb, 21. 01. 1940). Studirao je povijest i geografiju u BeŔu i Zagrebu, gdje je 1892. diplomirao, a 1900. doktorirao povijest. Od 1910. redoviti Ŕlan JAZU. Bio je aktivan u polit. ×ivotu Hrvatske, a 1908. bio je izabran na listi Hrvatsko-srpske koalicije za zastupnika kotara Vinkovci u Hrvatskom saboru. Pristao je potom uz bana N. TomaÜiŠa i njegovu Stranku narodnoga napretka, kojoj je 1911. bio tajnik. Bio je sljedbenik genetiŔkoga smjera u historiografiji te je svojim djelima znatno utjecao na buduŠe naraÜtaje hrv. povjesniŔara. NajveŠi doprinos dao je hrv. medijevistici, posebice razdoblju do XII. st., a niz rasprava i studija (Vojvoda Hrvoje VukŔiŠ HrvatiniŠ i njegovo doba (1350ľ1416), 1902; Kralj Koloman i Hrvati godine 1102., 1907; PriruŔnik izvora hrvatske historije, 1914) rezultirao je sintezom Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (1925). Neobjavljena gra­a koju je prikupio po arhivima u Hrvatskoj i Europi Ŕuva se u njegovoj ostavÜtini u HAZU.
CHARLES BUKOWSKI
Henry Charles Bukowski Mla­i (Andernach, 16. kolovoza 1920. - San Pedro, 9. o×ujka 1994., ), ameriŔki knji×evnik, predstavnik drugog vala beat generacije. Bukowski je erotski pisac, poznat po autobiografskoj kvintologiji o svom alter egu Henryu Chinaskom. Pijanac, ali i plodan pisac. Otac ga je stalno tukao i poni×avao, a majka ga nije branila. Studirao je dvije godine na koled×u. Prijatelj je pisca Williama Saroyana. U 21. poŔinje pisati, ali ozbiljno poŔinje oko 35. godine. Volio je priŔe Ernesta Hemingwaya i romane koje je napisao David Herbert Lawrence. Pisao je pjesme, prozu, i nekoliko odliŔnih eseja. Objavljivao je do 1992. Umro je od leukemije.
JURIJ GAGARIN
Jurij AleksejeviŔ Gagarin (kraj G×atska, 9. o×ujka 1934. - kraj Moskve, 27. o×ujka 1968.), sovjetski astronaut i vojni pilot, ujedno prvi Ŕovjek koji je otputovao u svemir 12. travnja 1961. godine u svemirskoj letjelici Vostok 1. Let je trajao 1 sat i 48 minuta. Poginuo je pri rutinskom letu (kao probni pilot) u dvosjedu s joÜ jednim pilotom. Nakon njegove smrti, njegov rodni grad preimenovan je u Gagarin.