O knjižnici:

Knjižnica

Knjižnica

Davne 1947. godine u tihom i toplom ambijentu Gornjeg grada Hidrometeorološka služba je osnovala svoju Upravu.

Knjižnica se formirala neposredno nakon osnutka institucije. Sve je počelo s knjigama.

Donirali su ih ondašnji djelatnici zagledani u budućnost. Željeli su okupiti početni korpus meteoroloških, hidroloških znanja, a u Splitu još i građu iz oceanografije, navigacije, pomorskog prava, astronomije...

Stvaralo se povoljno ozračje za istraživački rad, upotrebu i provjeru rezultata u praksi te njihovu pohranu. Zato je fond knjižnice od početaka bio obilježen posebnim tipom informacijskih izvora tzv. sivom literaturom koju su sačinjavali: interni dokumenti, naputci, tehnički izvještaji, elaborati i studije, zbornici podataka...

Posebna vrijednost fonda su dugogodišnji nizovi stručnih i znanstvenih časopisa. Nabavljali su se donacijama, razmjenom i kupnjom. Prevladavaju publikacije iz Svjetske meteorološke organizacije, izdanja Američkog metoeorološkog društva, te brojne druge publikacije iz SAD, bivšeg SSSR-a, Japana, Njemačke, Mađarske i Slovenije.

Nakon osamostaljenja Hrvatske i njezinim ulaskom u međunarodne stručne organizacije i tijela, u knjižnicu pristiže još više znanstvenih, znanstveno stručnih, znanstveno popularnih i promidžbenih publikacija.

Knjižni fond obuhvaća:

  • monografske publikacije
  • periodične publikacije
  • tekuću periodiku
  • doktorske i magistarske radove
  • referentnu zbirku

Danas fond knjižnice pokriva područja:

  • meteorologije
  • hidrologije
  • matematike
  • fizike

Naši knjižničari od osnutka do danas

Marko Zeljak, prof. 1953.- 1979.

Mira Vrdoljak, prof. 1975.-2004.

mr. sc. Ivančica Mihovilić, od 2005.

Centar za online baze podataka
CROSBI
Hrvatski znanstveni portal
Hrčak
Dabar
Tko je tko
Pero


Dogodilo se na današnji dan