U KNJINICI DO DIPLOME online je usluga Narodne knjinice Petar Preradovi Bjelovar koja obuhvaa pretraivanje, organizaciju i ponudu strune i znanstvene literature i informacija potrebnih za izradu referata, maturalnih, seminarskih, zavrnih i diplomskih radova te magisterija, doktorata i ostalih znanstvenih i strunih radova.

Ciljevi ove usluge su: unapreenje informacijsko-referalne slube Narodne knjinice Petar Preradovi Bjelovar, podupiranje obrazovanja, posebno visokog obrazovanja, te znanstvenog i istraivakog rada i stvaranje trajne baze za samostalno pronalaenje relevantnih informacija.

Ovom knjininom uslugom struni djelatnici Narodne knjinice Petar Preradovi Bjelovar, na temelju pretraivanja zbirki vlastite knjinice i ostalih knjinica, online baza podataka te drugih informacija dostupnih putem interneta, korisnicima Knjinice: uenicima, studentima, profesorima, znanstvenim i strunim djelatnicima, kao i drugim graanima grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske upanije, ali i svima onima koji imaju pristup internetu, pomau pri izradi referata, seminara, zavrnih i diplomskih radova, magisterija, doktorata, istraivakih radova i slino te olakavaju pronalaenje i selekciju informacijskih izvora.

Svoj upit moete postaviti OVDJE

0 Openito 1 Filozofija, Psihologija 2 Religija, Teologija 3 Drutvene znanosti 5 Matematika, Prirodne znanosti 6 Primjenjene nauke 7 Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport 8 Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost 9 Arheologija, Geografija, Biografije, Povijest 10 Ostalo