Poetna - 1. Filozofija, Psihologija - - Pitanje 1650

PITANJE: Napad panike
Odgovor
Iz kataloga
- 31613 - Bioloka psihologija / John P. J. Pinel ; [prevele Silvija Szabo...[et al.]. -
- 28570 - Psihologija abnormalnog doivljavanja i ponaanja / Gerald C. i John M. Neale ; [preveli Lidija Arambai...[et al.]. -
- 51124 - Bioloke osnove i terapija ponaanja / Dubravka Kocijan-Hercigonja i suradnici. -
- 57995 - Psihoneuroimunologija : povezanost imunosustava sa ivanim i endokrinim sustavom / Milivoj Borani i sur. -
- 72277 - Uvod u bioloke osnove doivljavanja i ponaanja / Meri Tadinac, Ivana Hromatko. -
- 67553 - Kognitivno-bihevioralne strategije u kriznim intervencijama / urednici Frank M. Dattilio i Arthur Freeman ; predgovor Aaron T. Beck ; [prijevod Lidija Arambai]. -

Natrag