Poetna - 1. Filozofija, Psihologija - - Pitanje 1859

PITANJE: Tekoe u razvoju - djeca
Odgovor
Iz kataloga
- 83910 - Vodi za rad s djecom i uenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama / Jenny Thompson ; s engleskoga preveo Nika Nikola oljan. -
- 16073 - Stimulacija perceptivnih i motorikih sposobnosti / Borka Teodorovi...[et al.]. -
- 78708 - Psiholoki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / urednici Andreja Braja-ganec, Josip Lopii, Zvjezdan Penezi. -
- 73510 - Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlae dobi u Hrvatskoj / Ninoslava Penik i suradnici. -
- 74505 - Od tekoa do kaleidoskopa mogunosti / Adinda Duli, Katarina Pavii Dokoza, Koraljka Bakota ... [et al.]. -
- 48674 - Terapijske vjebe kod psihomotorikih razvojnih smetnji / Monika Linn ; [prijevod Melita Tumbri]. -
- 16074 - Program rada s djecom s tekoama u razvoju / Dubravka Levandovski, Borka Teodorovi. -
- 57805 - Obitelji osoba s invaliditetom i mree podrke / Zdravka Leutar, Jelena Ogresta, Marina Mili Babi. -
- 45091 - Prirunik za rad s uenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj koli / Danijela Guberina-Abramovi ; [ilustratorica Marijana Jeli]. -

Natrag