Poetna - 1. Filozofija, Psihologija - - Pitanje 105

PITANJE: Utjecaj boja i oblika u neverbalnoj komunikaciji
Odgovor
Iz kataloga
- 71449 - Psihologija boja / Igor Zjaki, Marin Milkovi. -
- 56999 - Osnove o boji i sustavi vrjednovanja / urica Parac-Osterman ; [ilustracije Martinia Ira Glogar]. -
- 46277 - O duhovnom u umetnosti : posebno u slikarstvu : sa osam slika i deset originalnih drvoreza / Vasilij Kandinski ; prevod s nemakog i predgovor Bojan Jovi. -
- 16492 - O boji : na filmu i srodnim medijima / Nikola Tanhofer ; dopunio i priredio Silvester Kolbas. -
- 53425 - Uenje o bojama : prirodoznanstveni radovi / Johann Wolfganf von Goethe ; s njemakog preveo Dubravko Torjanac. -
- -
- 73404 - Grafiki dizajn i komunikacija / Mario Tomia, Marin Milkovi. -
- 74679 - Vizualna psihofizika i dizajn / Marin Milkovi, Nikola Mrvac, Damir Vusi. -

Natrag