Poetna - 1. Filozofija, Psihologija - - Pitanje 1251

PITANJE: Agresivno i prosocijalno ponaanje (mladi)
Odgovor
Iz kataloga
- 47692 - Agresivnost u djece i mladei : 22 slikovna prikaza, 11 tablica i 88 pitanja za vjebu / Cecilia A. Essau, Judith Conradt ; [prijevod Krunoslav Matei]. -
- 77996 - Od nasilja do dijaloga / Vlasta Rudan, Darko Marinko i suradnici. -
- 33431 - Djeje agresivno i prosocijalno ponaanje u kontekstu rata / Gordana Kereste. -
- 44697 - Socijalna psihologija / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; [prevoditeljice Renata Franc...[etc.]. -
- 45308 - Psihologija adolescencije / Katica Lackovi-Grgin. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://web.ffos.hr/psihologija/damtoteke/Nasilje_nad_djecom_i_medu_djecom_zbornik_radova_s_2_skupa_posvecenog_pitanjima_nasilja.pdf - str. 131. Prosocijalno i agresivno ponaanje...

Natrag