Poetna - 1. Filozofija, Psihologija - - Pitanje 1212

PITANJE: Empatija i sposobnost sluanja kao mo uvjeravanja
Odgovor
Iz kataloga
- 66170 - Komunikacijske vjetine u zdravstvu / uredili Damir Luanin i Jasminka Despot Luanin. -
- 73408 - Nenasilna komunikacija : jezik ivota / Marshall B. Rosenberg ; s engleskog prevela Sonja Stani. -
- 63075 - Vjetina sluanja u komunikaciji i medijaciji : prirunik i savjetnik za uspjenu komunikaciju / tefanija Vodopija, Angela Vajs. -
- 72214 - Rjeavanje konflikata i kreativno rjeavanje problema : radna skripta / Martin Pikori. -
- 72333 - Komunikacijski kompas / Smiljana Leinert Novosel. -
- 63107 - Mo uvjeravanja / James Borg ; [prijevod Branka Lucari]. -
- 76865 - Psihologija u poslovnom okruenju : udbenik / Irena Miljkovi Krear i Maja Kolega. -

Natrag