Poetna - 1. Filozofija, Psihologija - - Pitanje 2119

PITANJE: Obrambeni mehanizmi u poslovnom okruenju
Odgovor
Iz kataloga
- 50712 - Samopredstavljanje : taktike i stilovi / Josip Burui. -
- 58899 - Poslovno komuniciranje / Maja Lamza-Maroni, Jerko Glava. -
- 37439 - Poslovno komuniciranje & poslovni bonton : uvod u korporativni protokol / [Eduard Osredeki]. -
- 76865 - Psihologija u poslovnom okruenju : udbenik / Irena Miljkovi Krear i Maja Kolega. -
- 52629 - Uvod u psihologiju / [Rita L.] Atkinson , [Ernest] Hilgard ; [prijevod Mirjana Krizmani , Vladimir Kolesari]. -
- 18953 - Poslovna komunikacija / Renata Fox. -

Natrag