Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 731

PITANJE: Uloga prikrivenog reklamiranja u izradi vizualnog identiteta
Odgovor
Iz kataloga
- 73404 - Grafiki dizajn i komunikacija / Mario Tomia, Marin Milkovi. -
- 60867 - Mediji, od zavoenja do manipuliranja / Sead Ali. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/search/?q=prikriveno+ogla%C5%A1avanje

Natrag