Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 465

PITANJE: Ekologija umskog drvea - koprivniki gradski park
Odgovor
Iz kataloga
- 67819 - Podravski zbornik 1993/94. / [glavni i odgovorni urednik Franjo Horvati]. -
- 57360 - Gradsko komunalno poduzee Komunalac 1958.-2003. : pola stoljea u slubi grada Koprivnice / [autori teksta Dragutin Feletar, Hrvoje Petri]. -
- 9267 - Koprivnica : izabrane teme / /urednik Dragutin Feletar/. -
- 45204 - Povijesni atlas gradova / Mirela Slukan-Alti. -
- 44004 - Gradski perivoji Hrvatske u 19.stoljeu : javna perivojna arhitektura hrvatskih gradova u europskom kontekstu / Bojana Bojani-Obad-itaroci, Mladen Obad-itaroci ; Geza Hajos (1.poglavlje), Walter Krause (uvod). -
- 10355 - Hrvatski perivoji i vrtovi / Dragutin Ki. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/file/42093

Natrag