Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 76

PITANJE: Pulska arena
Odgovor
Iz kataloga
- 7665 - Antika Pula : s okolicom / tekst Robert Matijai.../et al./ ; fotografije Duko Marui-ii. -
- 47065 - Pula antiki grad / [autori tekstova Robert Matijai, eljko Uji ; autori fotografija Borislav Berc ... et al.]. -
- 37676 - Antiki grad na istonom Jadranu / Mate Sui. -
- 4550 - Razvoj grada kroz stoljea / Bruno Mili. -

Natrag