Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 77

PITANJE: Arheoastronomska istraivanja drevnih graevina
Odgovor
Iz kataloga
- 55025 - Predarhitektura : pogled na prapoelu arhitekture / Zvonko Paan ; [crtee izradio Sinia Kovai]. -
- 47344 - Opa povijest arhitekture : od pra-arhitekture do anti-arhitekture / Duko A. Raki / Duko A. Raki. -
- 13613 - Vuedol : tree tisuljee p. n. e. = Vuedol : three thousand years b.c / [autor izlobe Aleksandar Durman]. -
- 17942 - Vuedolski Orion i najstariji europski kalendar / [autor Aleksandar Durman ; predgovor Ante Rendi-Mioevi ; prijevod na engl. Barbara Smith-Demo] = The Vuedol Orion and the Oldest European Cal. / Aleksandar Durman. -

Natrag