Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 1296

PITANJE: Ratna fotografija
Odgovor
Iz kataloga
- 76095 - Rat slikama : suvremena ratna fotografija / Sandra Vitalji. -
- -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=36240
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=36238

Natrag