Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 1337

PITANJE: Glazbeno stvaralatvo i improvizacija u prvim kolskim godinama
Odgovor
Iz kataloga
- 70500 - Poticanje stvaralatva u odgoju i obrazovanju : knjiga radova : prirunik za sadanje i budue uiteljice i uitelje = Encouraging creativity in education : collection of papers : a handbook for... / [urednik Kreimir Munk]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=179510
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=123175
- https://bib.irb.hr/datoteka/532768.ECNSI-1.msword.pdf

Natrag