Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 1456

PITANJE: Hrvatski tradicionalni instrumenti
Odgovor
Iz kataloga
- 32084 - Hrvatska tradicijska glazba = Croatian traditional music / [autorica komentara Naila Ceribai ; autor notnih primjera Joko aleta]. -
- 68925 - Hrvatski tamburaki brevijar = The Croatian tambura breviary = Kroatisches tambura-brevier = Le breviaire croate du tambura / Mihael Feri ; [prijevod Ljerka Kovai-Tot (engleski), Jasna Hiar (njemaki), Maja Marijanovi-Razumovi (francuski) ; notografija, crtei i raunalna priprema slikovne grae Antun Bao]. -
- 78507 - Tambura : kako sam gradio bisernicu / Mirko Bari ; [crtee, skice i tabele izradio Mirko Bari ; uvod napisao Mihajlo epa]. -
- 218 - Tambura u Hrvata / Sinia Leopold. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.hrvatskifolklor.net/php/tradicijskaglazbala.php
- http://www.hrvatska-narodna-glazbala.com/pics/katalozi/katalog_etnograf_web.pdf

Natrag