Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - - Pitanje 1017

PITANJE: Hladnoa i tjelesna aktivnost
Odgovor
Iz kataloga
- 51624 - Medicina sporta / Stjepan Heimer, Rudi ajavec i suradnici ; [prijevod sa slovenskog jezika Stjepan Heimer]. -
- 73707 - Medicina za planinare / Dubravko Markovi ; [autor ilustracija Martin Bizjak ; autori fotografija Darko Berljak... et al.]. -
- 67495 - Fiziologija sporta i vjebanja / [tekst i ilustracije] Branka Matkovi, Lana Rui ; [fotografije Ljubomir Antekolovi... [et al.] ; ilustracije Anela Seka Simi]. -
- 10470 - Praktikum kinezioloke fiziologije / Stjepan Heimer i suradnici. -
- 24434 - Tjelesna aktivnost i zdravlje / [napisali K. Lange Andersen...[et al.] ; prijevod Stjepan Heimer, Eugenija ukin. -
- 33290 - Tjelesno vjebanje i zdravlje : znanstveni dokazi, stavovi, preporuke / Marjeta Miigoj-Durakovi i suradnici. -

Natrag