Poetna - 8. Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost - Pitanje 1281

PITANJE: Komunikacijski tekstovi
Odgovor
Iz kataloga
- 44758 - Komunikacijom do gramatike : razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika / Dunja Pavlievi-Frani. -
- 63327 - Pisanje : jezino izraavanje u nastavi hrvatskog jezika / Karol Visinko. -
- 52184 - Komunikacija u nastavi hrvatskog jezika : suvremeni pristupi pouavanju u osnovnim i srednjim kolama / urednice Marijana ei ; Mirela Barbaroa-iki. -
- 48235 - Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika / Josip Sili. -
- 35041 - Raslojavanje jezine stvarnosti / Marina Kovaevi, Lada Badurina ; poglavlje Multimedijalni diskurs s Cecilijom Juri. -
- 44814 - Izmeu jezika i stila / Stjepko Teak. -
- 70667 - Period, stil, anr : knjievnoteorijski pojmovnik / Aleksandar Flaker ; izabrao i priredio Gojko Tei. -
- 47364 - Mediji - druga zbilja? : rasprave, ogledi i interpretacije / Sreko Lipovan. -
- 47039 - Normativnost i viefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku / Anela Frani, Lana Hudeek, Milica Mihaljevi. -
- 58885 - Mogu li vas citirati? : praktini prirunik za menadere koji komuniciraju s medijima / William Essex ; [uredili Boris Hajo i Boo Skoko ; prijevod Marijan Milo]. -
- 66621 - Uvod u medije / uredila Zrinjka Peruko. -

Natrag