Poetna - 8. Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost - Pitanje 1591

PITANJE: Najee jezine pogreke u medijima i novinskim naslovima
Odgovor
Iz kataloga
- 80339 - Jezik reklama / Diana Stolac, Anastazija Vlasteli ; [prijevod saetaka Saa ohar Mani, Corinna Gerbaz Giuliano]. -
- 71964 - Jezik medija : publicistiki funkcionalni stil / Lana Hudeek, Milica Mihaljevi. -
- 66409 - Inovacije u slavenskim jezicima / uredila Barbara Kryzan-Stanojevi. -
- 73393 - Javni jezik kao poligon jezinih eksperimenata / uredila Barbara Kryzan-Stanojevi. -
- 43540 - Hrvanja hrvatskoga : hrvatski u kotacu sa srpskim i u klinu sa engleskim / Stjepan Babi. -
- 49557 - Hrvatski u zagradama : globalizacijske jezine stranputice / Nives Opai. -
- 55038 - Hrvatski na uvjetnoj slobodi : jezik, identitet i politika izmeu Jugoslavije i Europe / Ivo ani. -
- 62271 - Lice i nalije jezine globalizacije / uredila Barbara Kryzan-Stanojevi. -
- 72275 - Hrvatski ni u zagradama : globalizacijska jezina teturanja / Nives Opai. -
- 78765 - Novi jezini putokazi : hrvatski na raskrijima / Nives Opai. -

Natrag