Poetna - 8. Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost - Pitanje 1777

PITANJE: Interferencija teksta i glazbe u suvremenom hrvatskom djejem pjesnitvu
Odgovor
Iz kataloga
- 38231 - Knjievnost i glazba : intermedijalne studije / Viktor mega. -
- 81796 - Uvod u djeju knjievnost / Marijana Hamerak i Dubravka Zima. -
- 7581 - Primjeri iz djeje knjievnosti / Zvonimir Dikli, Dubravka Teak, Ivo Zalar. -
- 25283 - Suneva livada djetinjstva : antologijska itanka hrvatskoga djejeg pjesnitva / izbor pjesama i kritikih tekstova, kritiki komentar i biografsko-bibliografske biljeke Joa Skok. -
- 33230 - Brojalica : snani glazbeni poticaj / Grozdana Jurii, Renata Sam Palmi. -
- 3159 - Djeja poezija Grigora Viteza / Ivo Zalar. Poezija i proza Zvonimira Baloga / Zvonimir Dikli. Mievi i make naglavake i Prie iz male sobe Luke Paljetka / Ljerka Car-Matutinovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/file/148100
- https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:309/datastream/PDF/download
- https://repozitorij.ufzg.unizg.hr/islandora/object/ufzg%3A75/datastream/PDF/view
- https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu%3A69/datastream/PDF/view

Natrag