Poetna - 8. Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost - Pitanje 2115

PITANJE: Zbirke hrvatske haiku poezije s ilustracijama
Odgovor
Iz kataloga
- 29179 - Haiku iz rata = War haiku : antologija / priredio Marijan ekolj. -
- 35896 - Haiku u Dalmaciji : izbor - eseji / [priredio] Zlatko I.[Ivan] Juras. -
- 35262 - Haiku na Ivanin nain / Ivana Pavii. -
- 89946 - Izabrana djela / Dubravko Ivanan ; priredio Mario Kolar. -
- 46894 - Klotranski haiku zbornik / [urednica ura Vukeli-Roi] ; [ilustratori Milan Balas...et al.]. -
- 15668 - Dodir usana : haiku / Borivoj Bukva. -
- 32164 - Otvoren prozor = an open window : haiku / Dragutin Tadijanovi. -
- 41798 - Drutvo veselih ptica : (haiku) / uro Smoli. -
- 18544 - Kap svjetla / priredila Nataa Kovaevi ; [predgovor Boica Jelui]. -
- 69084 - Nepokoeno nebo : antologija hrvatskoga haiku pjesnitva 1996-2007. = An unmown sky : an anthology of Croatian haiku poetry 1996-2007 / [prevela = translated by ura Vukeli-Roi ; glavna i odgovorna urednica = edited by ura Vukeli-Roi]. -

Natrag