Poetna - 8. Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost - Pitanje 379

PITANJE: Specifinost podravskog kraja (u knjievnom smislu)
Odgovor
Iz kataloga
- 50250 - Kajkavski u povijesnom i sadanjem obzorju : zbornik radova s Okruglih stolova (znanstvenih kolokvija i skupova) u Krapini 2002.-2006. / [urednici Nikola Capar, Alojz Jembrih, Vladimir Poljanec]. -
asopisi
- Kaj, str.3-7
- Kaj, str.27-29
- Kaj, str. 3-20

Natrag